Tänan, et külastasite Lecton.Com OÜ ettevõtte kodulehte!

Ettevõtte tegevjuht, juhatuse liige Liia Gussev on töötanud peaaegu pool oma elust riigi järelevalveametnikuna sotsiaalasutuste, töökaitse ja toiduhügieen jms inimeste tervisekaitsealaste küsimuste-probleemide valdkonnas. Oman kogemusi ja teadmisi sotsiaalhoolduse, kultuuritöö organiseerimise, toidutehnoloogia, põllumajanduse ja personalijuhtimise valdkonnas.

Aitan teid, toiduseadusest lähtuva enesekontrollisüsteemiplaani ehk HACCP süsteemi väljatöötamisel ja dokumentide koostamisel. Ettevõtte avamisel, sh tunnustamise menetluse läbiviimisel, dokumentide koostamisel. Viin läbi HACCP alaseid ja/ning toiduhügieenialaseid individuaalseid koolitusi. Toiduhügieeni koolituse tellimuse esitamisel, külastaksin eelnevalt teie ettevõtte toidukäitlemise ruume ja tahaksin näha tegelikult valitsevat olukorda, et näeksin kohapeal toiduhügieeni-aspektist lähtuvat ohtu ning omades teie ettevõtte toidukäitlemise tehnoloogiast visiooni, viiksin läbi töötajatele toiduhügieenialase väljaõppe, kus pööraksin tähelepanu eelkõige teie ettevõtte hügieenialastele riskidele ja toidu saastumise ohtudele.

Saan olla abiks majutusasutuste, saunade, juuksurisalongide, solaariumite, kosmeetikavahendite, kemikaalide jms tervise- ja töökaitsest lähtuvate ettevõtete tegvuslubade koostamisel ning töötajate väljaõppe nõustamises.

Tagamaks teie ettevõtte töötajatele terviseohutu töökeskkond, viin läbi töökeskkonna riskianalüüsi ning sellest lähtuvalt koostan ohutusjuhendeid, ettevõtte töökorraldusjuhiseid jms. Püsiklientidele pakun võimalust kord aastas viia läbi töökaitsealane siseaudit ja sellest lähtuv edaspidine tegevuskava töö- ja tuleohtuse nõuete järgmisele.

Kasvab töövaidluste hulk, ka siin suudan kaitsta nii töötajate, kui ka tööandjate huve.

Pakun abi üüri-, rendi- ja töölepingute koostamisel ning lepinguliste suhete konfliktsituatsioonide lahendamisel.

Hea koostöö tulemusena suudame kaitsta õiglustunnet ja eelkõige meie õigusi elada õnnelikult vabas ja demokraatlikus õigusriigis - Eestis.

Parimate soovidega,

Liia Gussev
Juhatuse liige.
+372 56 902 661
liiag@hot.ee

Liia Gussev
EST ENG RUS